Tyngdlyftning. Lyften bedöms av 3 domare, som var för sig kan godkänna alternativt underkänna ett lyft. Alla domarna behöver inte vara eniga, majoriteten avgör. (Svenska tyngdlyftningsförbundet – regler)

160707jl611