Och när jag möter hennes blick så är det som om svaret finns där på hela existensens gåta, i blänket i hennes ögon. Där ser jag månens baksida och alla stjärnor på himlen och strändernas oräknade sandkorn. Den där kärleken som övergår allt – tid och rum och evigheters evighet. Där i ögats blänk.

~ L. Lerin

Familjens lillpäls är nu två år. Och både högre och längre än vår storpäls som fortfarande guidar henne i livet. Älskade hundar!